wyszukiwarka

TRANSITION RIGHT™ GENETICS

 

Czy zarządzanie krowami w okresie przejściowym nie jest przypadkiem źródłem strat w Twoim gospodarstwie?

 

TransitionRight - już jest rozwiązanie genetyczne, które pomoże sprawnie zarządzać okresem przejściowym.


ABS® jest pierwszą i obecnie jedyną firmą, która oferuje rozwiązanie genetyczne (będące również zgłoszeniem patentowym) mające pełnić rolę narzędzia pomagającego zapobiegać wielu powycieleniowym zaburzeniom metabolicznym, występującym właśnie w okresie przejściowym, czyli w kluczowej fazie cyklu produkcyjnego krowy.

 

Zamiast reagować, zapobiegaj –dzięki genetyce.


Problemy zdrowotne w okresie przejściowym generują ogromne straty: nakładów pracy, pieniędzy i produkcyjności. Jako że 75% chorób u krów mlecznych pojawia się właśnie w ciągu pierwszych 30 dni laktacji i stwierdza się je nawet u 50% wysokoprodukcyjnych zwierzat,1 schorzenia okresu przejściowego odciskają moce piętno na funkcjonowaniu farmy bydła mlecznego i wynikach na niej osiąganych. Zdarza się, i to nierzadko, że w ciągu roku liczebność stada zmniejsza się nawet o 10% właśnie na skutek problemów zdrowotnych w okresie przejściowym.2 Do chwili obecnej nie było jednak dostępne narzędzie genetyczne pozwalające zapobiegać wielu schorzeniom okresu poporodowego. To się zmieniło – dzięki TransitionRight można w sposób strategiczny wybierać ojców z puli ABS, aby wzmacniać zdrowotność stada właśnie w okresie przejściowym.

 3

Nie musisz już tylko zapobiegać i reagować. W Twoich rękach jest już potencjał drzemiący w genetyce – aby wyjść naprzeciw i poprawiać zdrowotność krów w okresie przejściowym.

 

Zapleczem TransitionRight jest najmocniejsza baza danych w sektorze - ABS Real World Data®

  • Dane dostarczane w czasie rzeczywistym przez klientów ABS
  • Zapisy dla przeszło 20 milionów krów

 

Ekonomiczny ranking buhajów w ramach TransitionRight

 

Ekonomiczny wpływ genetyki ojców na zdrowotność krów w okresie przejściowym to istotny czynnik na każdej farmie bydła mlecznego, niezależnie od jej wielkości. Wybór 5-gwiazdkowego buhaja może wygenerować oszczędność kosztów.Co więcej, program: związanych z profilaktyką i interwencjami medycznymi na poziomie około 100 USD/krowę/laktację w porównaniu do ojca 3-gwiazdkowego, o średnim standardzie reprodukcyjnym.

 

1

 

Ten program umożliwia producentom prowadzić rozród zwierząt w taki sposób, aby poprawiać zdrowotność w okresie przejściowym poprzez zapobieganie kosztownym chorobom właśnie dzięki genetyce.

  • Sprawia, że krowa ma większe szanse przejść przez okres przejściowy z mniejszą liczbą problemów zdrowotnych
  • Poprawa skuteczność operacyjną farmy w skali czasu
  • Obniża koszty związane z zapobieganiem lub podejmowaniem interwencji medycznych w przypadku problemów zdrowotnych w okresie przejściowym, a tym samym zwiększa wraz z czasem osiągane zyski.

 

2

 Koszty chorób w okresie przejściowym mają duży wpływ na zyskowność produkcji mleka w godpodarstwie.

 

Dowiedz się więcej, oglądając nasz krótki film o TransitionRight

 

Zapytaj przedstawiciela ABS o buhaje holsztyńskie TransitionRight, dzięki którym zapobieganie chorobom okresu przejściowego orazpoprawa produkcyjności izyskowności stały się już możliwe.

1 Major Advances in Disease Prevention in Dairy Cattle. 2006. LeBlanc, S.J. et al. Journal of Dairy Science , Volume 89 , Issue 4,1267 - 1279 and Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. 2010. LeBlanc. J Reprod Dev. 2010 Jan;56 Suppl:S29-35.
2 Reproductive performance of North American dairies by geographic region. 2015. C. F. Vergara*, F Bitencourt, L. Johnson, D. Vallejo, and H. Lopez. J. Anim. Sci. Vol. 93, Suppl. s3/J. Dairy Sci. Vol. 98, Suppl. 2 

 

 

MAPA STRONY