wyszukiwarka

NuEra Genetics TM


 

NuEra Genetics™ to nasza nowa globalna marka w ABS Global, która obejmuje wszystkie nasze programy hodowli bydła ras mięsnych , oceny oraz indeksy dla nich stworzone. Marka NuEra Genetics, założona została w lipcu 2017 i ma za zadanie dostarczyć zróżnicowaną i lepszą genetykę buhajów ras mięsnych w celu poprawy rentowności produkcji mlecznej i mięsnej bydła .

 

NuEra Genetics to gra angielskich słów „new era” Reprezentuje początek nowego rozdziału w dziedzinie rozwoju genetyki bydła w ABS. Jest to rozdział skoncentrowany na zagwarantowaniu zdecydowanych ulepszeń oraz dostarczeniu klientom nowych wartości w całym łańcuchu dostaw odpowiedniej genetyki.

 

1nuera

 

„ABS kontynuuje swoją silną tradycję innowacji, wykorzystując naukowe podejście do tworzenia materiałów genetycznych opracowanych z myślą o optymalizacji efektywności, zyskowności i zrównoważonego rozwoju populacji bydła mięsnego. NuEra Genetics to nowatorska metoda zmiany sposobu myślenia o poprawie jakości materiału genetycznego bydła. Tworząc produkty dopasowane do poszczególnych systemów z całego świata, wykorzystujemy system Real World Data®”. — powiedział Matthew Cleveland, globalny dyrektor ds. rozwoju produktów z działu bydła mięsnego w ABS Global.

 

2nuera

 

NuEra Genetics koncentruje się na czterech głównych celach:

  1. Dostarczenie zróżnicowanego i spersonalizowanego materiału genetycznego bydła mięsnego, oferujących unikatowe odpowiedzi na potrzeby różnorodnych organizacji
  2. Stymulowanie postępu w dziedzinie genetyki oraz zapewnienie klientom szybszych zysków dzięki zdecydowanym ulepszeniom
  3. Zagwarantowanie możliwej do oszacowania wydajności poprzez oferowanie bardziej spójnego produktu w rozrodzie bydła mięsnego
  4. Oferowanie większej wartości producentom, tuczarniom, zakładom pakującym i sprzedawcom detalicznym poprzez poprawę wydajności produkcji przekładającą się na obniżenie kosztów, większą zyskowność i bardziej zrównoważony rozwój

 

„Obecnie firma ABS dysponuje na całym świecie wieloma programami hodowlanymi bydła, a NuEra Genetics to kolejny produkt w naszej ofercie. Wierzymy, że NuEra Genetics ma potencjał dodania istotnej wartości do globalnej branży bydła mięsnego. Stworzenie własnych programów genetycznych poprawiających zyskowność u klientów pomoże nam dostrzec wiele obszarów stanowiących okazję do rozwoju”.powiedział Jerry Thompson, dyrektor operacyjny w ABS Global, oddział Beef.

 

Takie ukierunkowane podejście umożliwia firmie ABS stałe dostarczanie lepszego i zweryfikowanego materiału genetycznego o charakterystyce gwarantującej klientom realny wzrost zysków. NuEra Genetics to kolejny rozdział w dziedzinie poprawy jakości genetyki bydła mięsnego. Pełni on funkcję naczelnej marki dla wszystkich tego typu programów związanych z hodowlą bydła mięsnego, które będą od dzisiaj ulepszane na dużą skalę.

3nuera

 

MAPA STRONY